Cung cấp máy và thiết bị liên quan đến xử lý nước

Là một công ty kỹ thuật và xây dựng tổng hợp, Suido Kiko Việt Nam không chỉ thực hiện các công trình và dự án lớn mà còn phát triển hệ thống các loại máy và thiết bị liên quan đến xử lý nước. Dòng sản phẩm của chúng tôi không chỉ bao gồm các hệ thống có quy mô lớn mà còn cung cấp các thiết bị đo và xử lý nước đơn giản để giúp người dân yên tâm hơn với nguồn nước đang sử dụng.
1. Dòng sản phẩm trong lĩnh vực nước uống
  • Thiết bị lọc màng (MF, UF, RO)
  • Hệ thống xử lý nước CLEAN HOPE
  • Thiết bị lọc nhanh tự động PRETTY-FILTER
 
2. Xử lý nước thải
  • Thùng chứa di động MBR
  • Hệ thống xử lý nước thải tiết kiệm năng lượng
 
3. Máy châm hóa chất, dụng cụ đo lường
  • Máy kiểm tra nồng độ clo dư
  • Máy châm hóa chất