Giới thiệu Công ty

Giới thiệu về Suido Kiko Việt Nam Co.,Ltd

Công ty NHH SUIDO KIKO Việt Nam được thành lập vào tháng 3 năm 2014, với 100% vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản, mang theo sứ mệnhcống hiến cho sự hoàn thiện của môi trường sống có chất lượng liên quan đến lĩnh vực xử lý nước tại Việt Nam.

Đọc tiếp ...