Dự án tiêu biểu

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

- Địa điểm: Thanh Hóa - Công suất: 600 m3/ngày -Thời gian hoàn thành: 2018

Đọc tiếp ...

Nhà máy nước thí điểm Clean Hope

Nguồn nước của Việt Nam đặc biệt ở vùng nông thôn có chứa hàm lượng cao các nguyên tố kim loại nặng (sắt, mangan...), asen, amoniac.Bằng công nghệ tiên tiến của mình, Suido Kiko đã xây dựng thí điểm Nhà máy xử lý nước CLEAN HOPE để giải quyết vấn đề này

Đọc tiếp ...