Nhà máy nước thí điểm Clean Hope

Nguồn nước của Việt Nam đặc biệt ở vùng nông thôn có chứa hàm lượng cao các nguyên tố kim loại nặng (sắt, mangan...), asen, amoniac.Bằng công nghệ tiên tiến của mình, Suido Kiko đã xây dựng thí điểm Nhà máy xử lý nước CLEAN HOPE để giải quyết vấn đề này. Hệ thống bao gồm 3 cụm xử lý chính: xử lý sinh học, kết tủa – lắng đọng và xử lý lọc nhanh. Cụm xử lý sinh học có thể loại bỏ amoniac, cụm kết tủa - lắng đọng, xử lý lọc nhanh có thể loại bỏ sắt, mangan, asen và chất ban. CLEAN HOPE có thiết kế đơn giản, nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian lắp đặt. Đào tạo kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng đơn giản, nhanh chóng. 
 
                                                                               
Địa điểm lắp đặt: Hà Nội
Công suất: 50m3/ngày
Thời gian lắp: tháng 8 năm 2013