XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
 
Nước thải sinh hoạt ở Việt Nam đã và đang gây ra sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống của người dân. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ xử lý nước thải cho khách hàng tại các tòa nhà, văn phòng, khu công nghiệp, khách sạn.., đáp ứng các nhu cầu khác nhau về chất lượng nước sau xử lý của các khách hàng.

 
 
1. Xử lý nước thải sinh hoạt
 
Hệ thống, công trình xử lý nước thải công cộng được xây dựng với mục đích thu gom các loại nước thải sinh hoạt phát sinh từ gia đình, văn phòng...sau đó xử lý thận trọng các thành phần trong nước như nước tiểu, phân bã.., giúp cải thiện môi trường sống và đảm bảo chất lượng nước cho các khu vực công cộng. Do đó, đây là ngành giữ vai trò vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong xã hội hiện nay.
         

                                                                                 

                                                                                                                      Hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkaou

 
 
 
 
2. Xử lý nước thải cho vùng nông thôn
 
Hệ thống xử lý nước thải được đặt tại các vùng nông thôn, thu gom các loại nước thải sinh hoạt từ các bản làng, xử lý hiệu quả các loại nước tiểu, phân..., đóng góp cho việc xây dựng môi trường sống thoải mái cho các vùng nông thôn. Do đặc thù của vùng thôn thường có quy mô nhỏ và phân tán nên yêu cầu phương pháp xử lý phải được vận hành hiệu quả cao.